Goji义工队支持「爱心同游迪斯尼2018」活动2018年7月1日,香港防止虐待长者协会举办了「爱心同游迪斯尼2018」活动,Goji义工队再次参与其中,与240位长者一同畅游香港迪斯尼乐园,虽然这天天气非常炎热,但大家都玩得非常开心,长者们看到卡通人物都大感兴奋。
  • Disneyland 1Disneyland 1
  • Disneyland 2Disneyland 2
  • Disneyland 3Disneyland 3
  • Disneyland 4Disneyland 4
  • Disneyland 5Disneyland 5
  • Disneyland 6Disneyland 6