Goji义工队到社区派发棉被予长者踏入12月,气温渐渐下降,正将步入严冬。大家为自己添衣保暖之余,亦别忘了要多关心身边的长者。2018年12月11日,Goji义工队再次出动,与香港防止虐待长者协会一同到观塘顺天村派发棉被予长者,为长者献上关怀与爱心,长者收到棉被后皆笑逐颜开。
  • Quilt 1Quilt 1
  • Quilt 2Quilt 2
  • Quilt 3Quilt 3
  • Quilt 4Quilt 4
  • Quilt 5Quilt 5
  • Quilt 6Quilt 6