Goji义工队支持「爱心同庆长者日」活动2018年11月17日,香港防止虐待长者协会举办了「爱心同庆长者日2018」活动,Goji义工队参与其中。早上首先与长者们到电影院观赏了一场电影;中午到位于牛头角的膳心厨房享用丰富午膳,Goji义工队更向长者派发腊肠及饼干等礼物;及后更到了美味栈参观酱油的制造过程,渡过了愉快的一天。
  • Elderly Day 1Elderly Day 1
  • Elderly Day 2Elderly Day 2
  • Elderly Day 3Elderly Day 3
  • Elderly Day 4Elderly Day 4
  • Elderly Day 5Elderly Day 5