Goji义工队支持「爱心送暖庆元宵节」活动2018年3月2日,是元宵佳节,也就是中国人的情人节。香港防止虐待长者协会举办了「爱心送暖庆元宵」活动,招待60对长者夫妇一同享用丰富的元宵节大餐。Goji义工队参与其中,向长者派发福袋,当中有冬菇、毛巾和袜子等生活用品。我们更特别预备了玫瑰花,让各位伯伯可以在元宵节献花给挚爱,婆婆们收到花都笑逐颜开。
  • Chinese Valentines Day 1Chinese Valentines Day 1
  • Chinese Valentines Day 2Chinese Valentines Day 2
  • Chinese Valentines Day 3Chinese Valentines Day 3
  • Chinese Valentines Day 4Chinese Valentines Day 4
  • Chinese Valentines Day 5Chinese Valentines Day 5
  • Chinese Valentines Day 6Chinese Valentines Day 6