Goji義工隊支持「愛心送暖迎新春」活動2018年2月15日,中國農曆除夕,香港防止虐待長者協會舉辦了「愛心送暖迎新春」活動,免費招待200多名長者於石硤尾村一家中式酒樓享用豐富午宴,一起熱熱鬧鬧吃團年飯。Goji 義工隊一直與香港防止虐待長者協會合作無間,我們再次出動參與是次盛會,為長者送上年糕及油角等賀年禮物。祝福各位2018年生活幸福美滿!
 • Lunar New Year Eve 1Lunar New Year Eve 1
 • Lunar New Year Eve 2Lunar New Year Eve 2
 • Lunar New Year Eve 3Lunar New Year Eve 3
 • Lunar New Year Eve 4Lunar New Year Eve 4
 • Lunar New Year Eve 5Lunar New Year Eve 5
 • Lunar New Year Eve6Lunar New Year Eve 6
 • Lunar New Year Eve 7Lunar New Year Eve 7
 • Lunar New Year Eve 8Lunar New Year Eve 8
 • Lunar New Year Eve 9Lunar New Year Eve 9

Goji義工隊參與「溫暖福盆齊迎春」活動2018年2月2日,農曆新年將至,齊惜福舉辦「溫暖福盆齊迎春」活動,於東頭村的東頭社區廚房免費招待百多名長者享用盆菜,一起提早慶祝農曆新年。雖然這天天氣頗冷,但現場活動氣氛卻非常熱烈。Goji義工隊應邀參與其中,指導長者們在做一些簡單的運動,多活動手腳有益健康,亦有助於冬日保持身體暖和。
 • Lunar New Year Food For Good 1Lunar New Year Food For Good 1
 • Lunar New Year Food For Good 2Lunar New Year Food For Good 2
 • Lunar New Year Food For Good 3Lunar New Year Food For Good 3
 • Lunar New Year Food For Good 4Lunar New Year Food For Good 4
 • Lunar New Year Food For Good 5Lunar New Year Food For Good 5
 • Lunar New Year Food For Good 6Lunar New Year Food For Good 6
 • Lunar New Year Food For Good 7Lunar New Year Food For Good 7
 • Lunar New Year Food For Good 8Lunar New Year Food For Good 8
 • Lunar New Year Food For Good 9Lunar New Year Food For Good 9