Goji義工隊支持「愛心送暖慶元宵」活動2018年3月2日,是元宵佳節,也就是中國人的情人節。香港防止虐待長者協會舉辦了「愛心送暖慶元宵」活動,招待60對長者夫婦一同享用豐富的元宵節大餐。Goji義工隊參與其中,向長者派發福袋,當中有冬菇、毛巾和襪子等生活用品。我們更特別預備了玫瑰花,讓各位伯伯可以在元宵節獻花給摯愛,婆婆們收到花都笑逐顏開。
  • Chinese Valentines Day 1Chinese Valentines Day 1
  • Chinese Valentines Day 2Chinese Valentines Day 2
  • Chinese Valentines Day 3Chinese Valentines Day 3
  • Chinese Valentines Day 4Chinese Valentines Day 4
  • Chinese Valentines Day 5Chinese Valentines Day 5
  • Chinese Valentines Day 6Chinese Valentines Day 6