Goji義工隊支持「愛心同慶母親節2018」活動2018年5月11日,香港防止虐待長者協會舉辦了「愛心同慶母親節2018」活動,招待120名年長母親一同享用豐富的母親節大餐及母親節蛋糕。Goji義工隊參與其中,派發福袋給各位婆婆,當中有餅乾和罐頭等食物。大會更特別預備了康乃馨,婆婆收到花都非常開心。祝願大家母親節快樂!
  • Mother's Day 1Mother's Day 1
  • Mother's Day 2Mother's Day 2
  • Mother's Day 3Mother's Day 3
  • Mother's Day 4Mother's Day 4
  • Mother's Day 5Mother's Day 5
  • Mother's Day 6Mother's Day 6